Användaravtal

Denna sida representerar våra användarvillkor ( ”avtalet”) på vår hemsida, www.svenskatipsklubben.se ( ”Webbplatsen”). Publicerad den 13 november 2016.

Vi kan ändra detta avtal när som helst genom att publicera de ändrade villkoren på vår webbplats.

Vi hänvisar till detta avtal i vår sekretesspolicy tillgängliga på http://www.svenskatipsklubben.se/privacy-policy/ och andra villkor, regler eller riktlinjer på vår hemsida kollektivt som våra ”juridiska termer.” Du accepterar att vara bunden av våra Juridiska villkor varje gång du använder vår webbplats. Om du inte vill vara bunden, ska du inte använda eller besöka vår hemsida.

Länkar till tredje parts webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som ägs eller drivs av andra än Svenskatipsklubben.se. Sådana länkar tillhandahålls endast som referens. Svenskatipsklubben kontrollerar eller övervakar inte tredje parts webbplatser och ansvarar inte för deras innehåll eller för köp via våra affiliate sidor.

Innehålls varning

Inlägg på vår hemsida görs vid tidpunkter som SvenskaTipsklubben bestämmer i sin bedömning. Du får inte ta för givet att informationen på vår webbplats har uppdaterats eller på annat sätt innehåller aktuell och helt korrekt information. SvenskaTipsklubben granskar inte tidigare inlägg för att avgöra om de fortfarande är korrekta och informationen i sådana inlägg kan ha ersatts. Information och material på vår hemsida är till för din granskning i enlighet med de meddelanden, och VILLKOREN HÄRI. Dessa material är inte garanterade eller uppgivits för att vara fullständiga, korrekta eller aktuella. Dessa material kan ändras från tid till annan utan MEDDELANDE.

Inga garantier; Uteslutande av ansvar; Skadeersättning

VÅR webbplats drivs ”SOM DEN ÄR”, ”SOM TILLGÄNGLIG”, UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG. SÅ LÅNGT LAGEN TILLÅTER, SvenskaTipsklubben AVSÄGER SIG SPECIELLT ALLA GARANTIER OCH VILLKOR AV ALLA SLAG, INKLUSIVE ALLA GARANTIER OCH VILLKOR FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, TITEL OCH ICKE-INTRÅNG för vår hemsida och i kontrakt och tjänster som du köper via INTERNET. SvenskaTipsklubben ska inte ha något ansvar FÖR FEL ELLER brister i innehållet på vår hemsida för upphandling eller tjänster som säljs via vår hemsida FÖR DIN handlande eller underlåtenhet i samband med vår hemsida ELLER FÖR SKADOR PÅ DIN DATOR ELLER DATA ELLER ANDRA SKADOR DU KAN drabbas av i samband med användandet av vår webbplats. Du använder vår hemsida eller tjänster PÅ EGEN RISK. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER skall antingen SvenskaTipsklubben eller deras ombud HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, STRAFF, TILLFÄLLIG, SÄRSKILD ELLER SKADOR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV vår hemsida, kontrakt och tjänster som köps via vår hemsida Fördröjningen ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA vår hemsida eller annat sätt i samband med vår webbplats, avtal eller tillhörande tjänster.

UTAN ATT BEGRÄNSA FÖREGÅENDE, GARANTERAR SvenskaTipsklubben VARKEN ATT INFORMATION OM hemsidan är korrekt, fullständig, tillförlitlig, BRA, tillrådligt eller AKTUELL ELLER ATT Vår hemsida kommer att fungera utan avbrott eller fel.

DU GODKÄNNER ATT SvenskaTipsklubben OCH deras respektive närstående inte ansvarar för eller garanterar några kontrakt och tjänster som erbjuds via vår hemsida.

SvenskaTipsklubben garanterar inte att Innehållet på vår hemsida, kontrakt eller relaterade tjänster tillämpas eller är lämpliga för användning i alla jurisdiktioner.

Skadeersättning

Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla SvenskaTipsklubben skadeslösa från och mot alla och alla anspråk, skador, kostnader och utgifter, inklusive advokatarvoden , som härrör från eller i samband med din användning av vår webbplats eller några kontrakt eller tjänster du köper via den.

Tipstävlingar

SvenskaTipsklubben bibehåller sig rätten att NÄR SOM HELST AVBRYTA EN TIPSTÄVLING vid någon form av tekniskt fel, eller STÄLLA IN EN PLANERAD TIPSTÄVLING.

Återbetalning av insatser vid avbruten eller inställd tipstävling

SvenskaTipsklubben återbetalar DEL AV erlagda insatser vid en tipstävling som avbrutits på grund av tekniskt fel eller för redan gjorda insatser vid inställd tipstävling med UNDANTAG FÖR EVENTUELLA BANKAVGIFTER.  Du är skyldig att meddela oss ett bankkonto nummer, användarnamn samt ditt riktiga namn och adress.